Qastroenterologiya Nədir?

Yemək borusu, mədə, incə və qalın bağırsaq xəstəliklərini araşdıran şöbəyə qastroenterologiya deyilir. Qastroenterologiya bölümünün araşdırdığı digər xəstəliklərlə bağlantılı olan orqanlar qaraciyər, dalaq, öd kisəsi ve pankreasdır.

Bu orqanların xəstəliklərinin diaqnozu qoyularkən aparılan endoskopik, kolonoskopik, ercp və ultrason kimi əməliyyatlar 3 illik qastroenterologiya uzmanlıq təhsilinin bir parçasıdır.

Qastroenterologiya bölümünün diaqnoz və müalicəsi ilə maraqlanan müəyyən xəstəliklər aşağıdakılardır: Reflü xəstəliyi, Udqunma çətinliyi, Yemək borusu xərçəngi, Qastritlər, Mədə xorası, Mədə xərçəngi, Çölyak xəstəliyi, Kron xəstəliyi, Entrokolit, Bağırsaq polipləri, Bağırsaq xərçəngi, Divertikulit xəstəliyi, Qəbizlik, Xronik ishal, Hemoroid və anal fissura Hepatitler, hepatit B, Hepatit C, Avtoimmun hepatit, Primer biliyor sirrozu, Wilson xəstəliyi, hemokromatozis, sirroz, qaraciyər transplantasiyası, qaraciyər xərçəngi Öd kisəsi daşları, tıxanma sarılığı, öd tıxanması Kəskin pankreatit, xronik pankreatit, Pankreas xərçəngi, Pankreas kistləri.

  • Reflü xəstəliyi, udqunma çətinliyi, yemək borusu xərçəngi
  • Qastritler, mədə xorası, mədə xərçəngi
  • Çölyak xəstəliyi, Kron xəstəliyi
  • Entrokolit, Bağırsaq polipləri, Bağırsaq xərçəngi, Divertikulit xəstəliyi, Qəbizlik, Xronik ishal, Hemoroid və anal fissura
  • Hepatitlər, hepatit B, Hepatit C, Avtoimmun hepatit, Primer biliyor sirrozu, Wilson xəstəliyi, hemokromatozis, sirroz, qaraciyər transplantasiyası, qaraciyər xərçəngi.
  • Öd kisəsi daşları, tıxanma sarılığı, öd tıxanması
  • Kəskin pankreatit, xronik pankreatit, Pankreas xərçəngi, pankreas kistləri

Müayinədən keçən xəstələrimiz endoskopiya bölməsindəki anesteziya şöbəsi tərəfindən verilən sedoanalgeziya təsiri altında yatızdırılır və Endoskopiya,Kolonoskopiya, EUS, ERCP, mədə botoksumədə balonu yerləşdirmə xidmətləri təmin edilir. Prosedurlardan sonra xəstələr bir müddət tibb bacısının nəzarəti altında bərpa otaqlarında dincəlirlər.

Laboratoriya və patoloji nəticələri hazır olan xəstələrin klinikada qastroenterologiya həkimi tərəfindən yazılır. Lazım gəldiyi təqdirdə dərman reseptləri verilir.

XİDMƏTLƏR

Scroll to Top