ÇÖLYAK XƏSTƏLİYİ

Çölyak xəstəliyi buğdada olan qlutene qarşı yaranan bir allergik reaksiyadan olur. İncə bağırsaq səthi və əmilməsi pozulur.