Helikobakter Pilori

Helikobakter pilori midede asidinde barınabilen hemen hemen tek bakteridir. Bu mikrobun kendisini mide asidinden koruyabilecek doğal özellikleri olması nedeniyle mide asidinde yaşayabilmektedir. Genellikle çocukluk yaşlarında insanlara bulaşır.

İçindekiler
  Add a header to begin generating the table of contents

  Helikobakter Pilori Nedir?

  Bulaştığı insanların tümünde gastrit oluştururken, yaklaşık %1 ‘inde  mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri oluşmasına yol açar.  Ve hastaların 1/1000 inde de altta yatan genetik yatkınlığı olan kişilerde mide kanserine yol açabilmektedir.
   
  Tüm dünyanın neredeyse yarısı  bu mikropla enfekte olduğu bilinmektedir.  Ülkemizin doğusunda  %100 lere yakın iken batısında yüzde 80’lerde olduğu kabul edilir.
  Enfeksiyonun yayılmasında düşük sosyoekonomik statü,  sağlıklı içme suyuna ulaşımda zorluk,  kalabalık ailelere sahip olmak ve ortak çanak tabak kullanımı riski artırmaktadır.
  Helikobakter pilori nedir

  helikobakter pilori mikrobuna bağlı şikayetler ve bulgular nelerdir?

  Çocukluk çağlarında ilk bulaştığında hastalarda bulantı kusma karın ağrısı ve bazen ishal gibi genel bulgular gösterebilir.  Herhangi bir tedaviye İhtiyaç olmadan genellikle akut enfeksiyon kendiliğinden düzelir. Birçok kişide akut enfeksiyon durumu hatırlanılamaz.

  Daha sonraki zamanlarda hastaların çok büyük bir bölümü helikobakteri piloriye bağlı herhangi bir yakınma göstermez.

  Mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri olan kişilerde ise  midede ekşime yanma,  Yemekten sonra ağrı, hazımsızlık gibi şikayetler olur.  Oniki parmak bağırsağı ülserine sebep oldu ise,  açlıkta kazınma yemek yediğinde rahatlama gibi öykü verebilir. Ülseri olan kişilerde gece mide ağrısı ile uyandırma ve bazen sırta bele vuran ağrılar olabilir.

   Genetik altyapısı uygun olan şeylerde mide kanserine yol açtığında ise halsizlik kilo kaybı kansızlık gibi bulgular öne çıkabilir.

  mide veya oniki parmak barsağı ülseri veya kanserine bağlı hastalarda ülser kanamaları, mide çıkışında daralma veya tıkanma ülser zemininde bazen  mide duvarında  tam delinme ve delinmeleri sekonder karın boşluğunda peritonit dediğimiz iltihabı durumlar komplikasyon olarak karşımıza çıkabilir. 

  helikobakter pilori tanısı nasıl konulur?

  Midede ekşime yanma hazımsızlık gaz ve şişkinlik gibi yakınmalaranız var ise helikobakter pilori açısından testedilmeniz gerekir.

  bakteri testleri yapılırken hastaların son 2 haftadır antibiyotik ve Son bir haftadır Proton pompa inhibitörü almamış olması gerekmektedir.  Aksi takdirde testlerin  duyarlılığı düşmekte ve yalancı negatiflik artmaktadır.

  Üre nefes testi

  Helikobakter pilori tanısında altın standart kabul edilir. hastaya  az miktarda radyoaktif olarak işaretlenmiş üre  içeren gıda veya hap verilerek test yapılır.  midesinde helikobakter pilori olan kişiler işaretlenmiş üreyi parçaladığından dolayı  ortaya işaretlenmiş karbondioksit  açığa çıkar.  Bu işaretlenmiş karbondioksit nefes yoluyla dışarı atılırken  bir kaba  üflenerek  nefes toplanır.  burada işaretlenmiş karbondioksit tespit edilirse midede helikobakteri pilori var olduğu kabul edilir. Doğruluk oranı %99 lardadır.

  Helikobakter pilori Dışkı Antijen testi (HPSA)

  Mideden daha aşağıya yüzeyden dökülerek inen helikobakter pilori bakterisi dışkıda tespit edilebilir. Doğruluk oranı %95 lerdedir.

  Kanda H. Pilori antikor testi

  Alınan kan örneklerinde helikobakteri pilori bakterisine karşı antikorlar test edilir.  Yukarıdaki Testere’nin aksine antikor testi sadece var olan enfeksiyon haline değil daha önce geçirilmiş ve iyileştirmiş enfeksiyon halini de gösterebilir.  Bu nedenle geçirilmiş enfeksiyon veya aktif enfeksiyon halini ayıramaz.

  H. Pilori Kültür testi

  Mideden alınan doku örneklerinde laboratuvar ortamında kültür yapılır.  Özellikle tedaviye dirençli vakalarda kişideki Helikobakter pilorinin hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunu tespit etmek için kullanılır.  Bakterisinin kültürde üretilebilmesi için özel ortamlar gerektiği için içinde sık uygulanan bir test değildir.

  Hızlı üreaz testi

  Değişik nedenlerle Endoskopi yapılan hastalarda mideden alınan biyopsi örneği üre içeren özel ticari  testlerine  yerleştirilir.  dokuda helikobakter pilori var ise temas ettiği üreyi amonyağı çevirir.  ortama konan indikatörler amonyak ile temasa geçince kırmızıya döner.  Bu şekilde renk değişikliği oluşan örneklerde helikobakter pilori pozitiftir

  helikobakter pilori nasıl tedavi edilir, kimler tedavi edilmelidir?

  Mide şikayetleri olup helikobakter pilori test edilen ve tespit edilen kişiler  tedavi edilmelidir.

  Ancak yakınması olmayanlar  ve ailesinde mide kanseri öyküsü bulunmayan kişiler  test edilmemeli Ve tedaviye de gerek görülmemelidir.

  Mide ülseri,  onikiparmak bağırsağı ülseri,  ailesinde mide kanseri öyküsü olanlar, MALT tipi mide kanseri olanlarda helikobacter pylori varlığı araştırılmalı ve mutlaka tedavi edilmelidir.

  Helikobakter pilori tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

  • Proton pompa inhibitörleri
  • Amoksisilin
  • Klaritromisin
  • Metronidazol
  • Tetrasiklin
  • Bizmut preparatları
  • Levofloksasin

  Proton pompa inhibitörü ve yanında bazen 2 bazen 3 antibiyotikten oluşan kombinasyonlarla tedaviler yapılır. tedavi süreçleri kombinasyon tipine göre 7, 10 yada 14 günlüktür. Ülkelerdeki antibiyotiklere direnç oranlarına göre kombinasyonlarda  değişiklikler yapılabilmektedir. 

  tedavi sonrası gitti mi, ne zaman kontrol edilir?

  Tedavi alındıktan en erken 4 hafta sonra tercihen 8 hafta sonra üre nefes testi veya helikobakter pilori dışkı Antijen testi ile  mikrobun yok olup olmadığı test edilir.

  DİĞER MİDE HASTALIKLARI

  mide ülseri tanı ve tedavisi

  MİDE ÜLSERİ

  Mide Ülseri Nedir? Ülser mide yüzeyindeki örtü şeklindeki epitel dokusunun aşırı asit veya tahriş edici kimyasal nedeni ile soyulması, açılan yaranın derinleşmesi ile oluşan durumdur.

  Daha Fazlası »
  Scroll to Top