Fibronodüler Hiperplazi FNH

Karaciğerde hemanjiomlardan sonra görülen en sık Selim karaciğer tümörüdür.