Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri midenin iç yüzeyinden yıllar içerisinde gelişir. Tam olarak kanser dokusu gelişmeden önce kanser öncüsü sayılabilecek doku değişiklikleri de bu süre içerisinde ardışık olarak görülmektedir. Erkeklerde daha fazla olacak şekilde ve ortalama 60-65 yaş civarlarında en sık görülür.

İntestinal metaplazi, düşük dereceli displazi ve daha sonra yüksek dereceli displazi gibi doku değişikleri bu tür kanser öncüsü doku değişimlerine örnektir. Bu öncü doku değişiklikleri özel bir yakınma veya belirti yapmayacağından dolayı bu aşamalarda tanı koymak zor olmaktadır.

Mide duvarının barındırdığı hücre tiplerine göre değişik kanserler görülebilmektedir. Ancak mide kanserlerinin %95’i midenin iç yüzey epitelinden kaynaklanan adenokanserlerdir. Mide Adenokanserleri intestinal tip ve yaygın tip olarak ikiye ayrılır.
intersteller tip daha sık olarak görülür ve prognozu yani hastalığın gidişatı nispeten daha iyidir. Diffüz tip adenokanser ise daha Nadir görülmekle beraber daha hızlı seyir gösterir ve tedaviye daha zor cevap verir.
mide kanserlerinin toplamda yüzde 5 ini oluşturan diğer tümör tipleri arasında gastrointestinal stromal tümörler (GİST), nöroendokrin tümörler, lenfomalar, lyemyosarkomalar sayılabilir.

mide kanseri teşhisi nasıl konur

Mide Kanserinde hangi şikayetler görülür?

Mide kanseri belirtileri değişik şekilde karşımıza çıkabilir. Yakınmaları ve bulguları belirleyen tümörün mide içerisinde tuttuğu bölgelere göre de değişebilmektedir.

 • Yutma zorluğu
 • Yemekten sonra şişkinlik
 • Çabuk doyma
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Mide ağrısı
 • İstem dışı kilo kaybı
 • Kusmalar

Bu tip yakınmaları olan kişilerin araştırmak üzere bir Gastroenteroloji doktoruna başvurması önerilir.

Mide Kanseri Gelişmesinde risk faktörleri nelerdir?

60 yaş ve üstünde daha sık görülmektedir.  M. Kanseri dokusu yıllar içerisinde yavaş bir şekilde gelişir. Bu gelişimi kolaylaştıran risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Sigara
 • Ailede mide kanseri öyküsü olması
 • Helikobakter pilori enfeksiyonu varlığı
 • Mide yüzeyinde kronik uzun süreli inflamasyon
 • Gastro-özofajial reflü hastalığı
 • Mide polipleri
 • Obezite
 • Yüksek tuz içerikli ve tütsülenmiş gıdalar
 • Sebze meyvelerin az tüketilmesi

Mide Kanseri tanısı nasıl konulur?

Yakınmalar nedeniyle mide kanseri düşünülen kişilerde ilk yapılacak test Mide endoskopisidir.  Ucunda ışık kaynağı ve kamera olan  esnek bir tüp ile  mide içerisine girerek tüm yüzeyler incelenir.  Şüpheli alanlardan doku biyopsi örnekleri alınarak Patoloji laboratuvarına gönderilir.

Ayrıca ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme ve bazen PET CT  gibi ek testlerde hastalığın yaygınlığını belirlemek için kullanılır.  

Mide Kanserinde Evreleme niçin önemlidir?

Tümör evrelemesi mide kanserinin sadece mide dokusunumu  tuttuğunu yoksa çevre dokulara ve hatta uzak organlara yayılım gösterip göstermediğini  belirleme işlemidir. 

Tedavi öncesinde tümörün  evresinin belirlenmesi,  tedavide  hangi tip Tedavinin kullanılacağı veya hangi tedavilerin kombine edileceği  ve bunlardan hangisinin hastaya en az zarar vererek Hayat kalitesini ve süresini artırabileceğine karar vermeye yarar.

Mide Kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mide kanserinde de tedavide mümkünse  tam kür sağlamak,  olabildiğince  hastanın yaşam kalitesini bozmadan yaşam süresini uzatmak hedeflenir. Tümör dokusunun  tuttuğu alan etraf  dokulara yayılması  yani kanserin evresi göz önüne alarak mide kanseri tedavisinde kullanılan ana tedavi modaliteleri şunlardır.

Cerrahi: özellikle mide dokusuna sınırlı yayılım göstermeyen erken evre tümörlerde tam iyileşme sağlayabilir.


Kemoterapi: tümör hücrelerini öldürmeye zayıflayan kimyasal ilaçlarla yapılır.


Radyoterapi: radyasyon ışınları ile tümör dokusunu organik yapısını bozarak öldüren tedavi şeklidir.


hedefli tedavi: tümör hücrelerinin bazı zayıf noktalarını Hedef alarak çalışır.


İmmünoterapi: tümör hücrelerini öldürmek için immunolojik hücreleri tümöre karşı aktive ederek tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyen tedavilerdendir.

DİĞER MİDE HASTALIKLARI

mide ülseri tanı ve tedavisi

MİDE ÜLSERİ

Mide Ülseri Nedir? Ülser mide yüzeyindeki örtü şeklindeki epitel dokusunun aşırı asit veya tahriş edici kimyasal nedeni ile soyulması, açılan yaranın derinleşmesi ile oluşan durumdur.

Daha Fazlası »
gastrit tanı ve tedavisi

GASTRİTLER

Gastritler genel olarak mide iç yüzeyinin yani mide mukozasının iltihabi hücreler tarafından zarar görmesi… Kısaca mide yüzeyi iltihabı…

Daha Fazlası »
Helikobakter pilori nedir

HELİKOBAKTER PİLORİ

Helikobakter Pilori Helikobakter Pilori Nedir? Helikobakter pilori midede asidinde barınabilen hemen hemen tek bakteridir. Bu mikrobun kendisini mide asidinden koruyabilecek doğal özellikleri olması nedeniyle mide

Daha Fazlası »
Scroll to Top