ENDOSKOPİK REFLÜ TEDAVİSİ ARMA

Anti Reflü Mukozal Ablasyon (ARMA), gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) tedavisinde kullanılan bir prosedürdür.  İşlem uyutularak endoskopik şekilde gerçekleştirilir.

İçindekiler
  Add a header to begin generating the table of contents

  1

  ARMA- Anti Reflü Mukozal Ablasyon Nedir?

  Hakkındaki Videoyu Oynat Arma tedavisi

  ARMA, endoskopi ile yapılan etkili bir reflü tedavisidir. İşlem diğer endoskopik işlemler gibi  sedasyon altında uyutularak yapılır. Yaklaşık 20-30 dakika kadar sürmektedir. Uygulaması oldukça kolay ve güvenlidir. Argon plazma koagülatörü ile kardiyoözofajiyal bileşke den 1 cm aşağısından ve endoskopi cihazına 1 cm uzaklıkta olacak şekilde at nalı şeklinde mukozaya koagülasyon uygulanır. At nalı şeklindeki oluşturulan lezyonun genişliği 1 cm iken orta kesimin 2 cm kadar genişlikte olması önerilir.

  Literatürde 3 yıllık takipler henüz vardır. Buna göre başarı oranı %75-80 olarak bildirilmektedir.  Yani işlem yapılan on hastanın 7 yada 8 i fayda görmektedir. Başarının %100 olmamasının sebebi işlemin 360 değil 270 derece yapılmasıdır.

  Tamamen dairesel bir şekilde koagülasyon yapılmamasının sebebi ise daha sonra striktür yani darlık gelişmesini engellemektir.  aksi halde hastalarda yutma zorluğu oluşabileceğinden müdahale 270 derece olarak yapılmaktadır. Koagülasyon uygulanan taraf küçük kurvatur tarafı olmalıdır. At nalının açık ucu yani 1 santimetre kadar açık bırakılan, dokunulmayan alan ise büyük kurvatur tarafında olmalıdır. Oluşturulan koagülasyon lezyonu 2 ay içerisinde normal mukoza ile kaplanmaktadır. İyileşme esnasında büzüşme olduğundan dolayı alt Özofagus büzgeci sıkılaşmaktadır.

  Hakkındaki Videoyu Oynat reflü ameliyatı olanlar

  2

  Endoskopik Reflü Tedavisi ARMA Nasıl Yapılır?

  Endoskopik reflü tedavisi için kullanılan bir yöntem olan “ARMA” ya da “Anti-Reflü-Mukozal-Ablasyon” (ARMA), reflü hastalığını tedavi etmek için kullanılan endoskopik bir işlemdir. Bu işlem, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasını engellemeyi amaçlar. ARMA, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olan alt özofageal sfinkter (LES) adı verilen kasın çalışmasını iyileştirmeyi hedefler.

  Endoskopik reflü tedavisinde izlenilen adımlar şu şekilde;

  1. Hazırlık: Endoskopik bir işlem olduğu için hasta aç olarak gelmelidir. İşlem öncesinde size gerekli tüm talimatları verilecektir.
  2. Anestezi Muayenesi: ARMA işlemi sedasyon altında uyutularak gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında hastanın herhangi bir şey hissetmemesini sağlar. Hasta işleme alınmadan önce bu sebeple anestezi doktorumuz ile görüşerek bilgileri alınır.
  3. Endoskopi: İşlem normal endoskopi işlemi gibi başlamaktadır. İşlem esnasında kapakçığın durumu öncelikle tespit edilir. Hastanın durumu Arma uygulamasına müsait ise ARMA işlemine geçilir.
  4. ARMA Uygulaması: ARMA işlemi, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını önlemek amacıyla yemek borusunun alt kısmında uygulanır. Bu işlem sırasında, argon plazma ile kontrollü bir yakma işlemi uygulanır. 270 derecelik kontrollü zedeleme yapılır. Uygulamanın yapıldığı bölge sıkıştırarak ve daraltarak alt özofageal sfinkterin işlevini iyileştirmeyi sağlar.
  5. İşlem sonrası: İşlem sonrasında hasta narkozun etkisi geçene kadar dinlenme bölümünde istirahat eder. işlemden yaklaşık 1 saat sonra taburcu işlemi gerçekleştirilir. İşlemin ardından birkaç gün süren hafif bir bası hissi veya rahatsızlık normaldir.
  6. İyileşme Dönemi: Hasta işlemden sonraki ilk bir ay verilen ilaçları kullanmaya devam eder. Devamındaki ayda ise ilaçları kestikten sonra reflü şikayetlerinde azalma beklenir. İşlemin etkisini tam gösterme süresi genellikle 2 aydır.

  Unutmayın ki ARMA, reflü tedavisinin bir seçeneğidir ve her hasta için uygun olmayabilir. ARMA işlemi için uygun olup olmadığınızı veya işlem hakkında daha fazla bilgiyi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  3

  Cerrahi veya Endoskopik Reflü Ameliyatı Kimlerde Gerekir?

  • Yakınması olan reflü hastalarında Proton pompa inhibitörleri yeterli kontrol sağlamıyorsa
  • İlaçla kontrol altında olsalar dahi uzun süre ilaç kullanma istemeyen ve bir kerede tedavi olmak isteyenler
  • Barrett özofagusu olanlar
  • Ekstra özofajial bulguları olanlar
  • Genç hastalar
  • İlaçla uyum sorunu yaşayanlar, ilacını aksatanlar
  • Osteoporoz olan menopoz sonrası bayanlar
  • Kalpte iletim defekti olup ritim sorunu yaşayabilenler
  • İlaç tedavi maliyeti yüksek tutanlar, sosyal güvencesi olmayan ilacını sürekli parayla satın almak zorunda kalacak olanlar
  Kişilere Reflü ameliyatı veya Endoskopik Reflü Tedavisi – ARMA gerekmektedir. 

  4

  Argon plazma koagülasyonu işlemi ile endoskopik reflü tedavisi- ARMA

  5

  Örnek Hastalar : İşlem Öncesi ve Sonrası

  Arma tedavisi ile alakalı en sık sorulan sorulardan birisi ise, ”işlemin başarı oranı nedir?” sorusu. 

  Literatür bilgisi şu şekilde; İşlemin başarı oranı %80’dir. Yani 10 hastanın 8’i reflü şikayetlerinden kurtulur veya reflü şikayetleri büyük ölçüde azalır.

  2023 yılında kendi hastalarımızda elde ettiğimiz başarı oranı ise %90’ın üzerinde idi. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 100 hastada ARMA tedavisi uyguladık, sadece 5 hastada işlem istenilen sonucu vermedi. Bu 5 hastanın 2’sinde revizyon işlemi uygulandı. Revizyon işlemi yaptığımız o 2 hastada da reflü şikayetlerinde büyük ölçüde azalma oldu.

  1. Örnek

  ARMA yaptıranlar
  İşlem Öncesi
  ARMA yaptıranlar
  ARMA Uygulaması
  Endoskopik reflü tedavisi ARMA işlem sonrası
  2 Ay Sonrası

  2. Örnek

  hill grade 2
  İşlem Öncesi
  arma işlemi
  ARMA Uygulaması
  arma iki ay sonrası
  2 Ay Sonrası

  3. Örnek

  armadan önce kös gevşekliği
  İşlem Öncesi Kapak Gevşekliği
  Endoskopik reflü tedavisis arma
  Endoskopik reflü tedavisi arma
  başarılı arma tedavisi sonrası
  Başarılı arma tedavisi sonrası

  Özefagus (Yemek borusu) ile Alakalı Diğer Makaleler

  motilite bozuklukları

  MOTİLİTE BOZUKLUKLARI

  Motilite Bozuklukları Motilite Bozuklukları Nedir? Motilite bozuklukları, sindirim sistemi kaslarının koordinasyonunun bozulmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Sindirim sistemi, yiyeceklerin alınması ve

  Read More »
  akalazya

  Akalazya

  AKALAZYA Akalazya Nedir? Akalazya, yemek borusunun alt kısmındaki kasların gevşeyemediği bir durumdur. Bu durum, yutma güçlüğüne ve yemek borusunun genişlemesine

  Read More »

  Reflü Tedavisi ARMA

  ENDOSKOPİK REFLÜ TEDAVİSİ ARMA Anti Reflü Mukozal Ablasyon (ARMA), gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) tedavisinde kullanılan bir prosedürdür.  İşlem uyutularak endoskopik

  Read More »
  Scroll to Top