Yemek Borusuna Stent Takılması

Yemek Borusu Stentleri Nelerdir ?

Yemek borusu darlığının  geçici veya kalıcı olarak  genişletilmesine yarayan  enstrümanlardır. silikon ve metal olabilirler. Kalıcı olarak takılmak istendiğinde kapsız olanlar tercih edilir. Belli bir süre sonra çıkarmak isteniyor ise dışı plastik kaplı metal stentler daha uygundur.  Kapsız metal stentler dokuya tutundukları için kayma veya çıkma veya sonradan çıkartılma söz konusu olmaz.  Plastik kaplı metal stentler ise yeterince kalıcı genişlik sağladığına inanıldığında çıkartılabilirler. 

henüz rutin uygulamada  tam bir  uygulama sahası bulamazsa da  biyolojik olarak kendiliğinden sonradan eriyen  stentler de mevcuttur.  Burada amaç sonradan  çıkarmaya ihtiyaç kalmamasıdır.

yemek borusundaki Varislerin kanamasını baskı uygulayarak  durdurmak için de üretilmiş  stentler mevcuttur. 

yemek borusuna stent takılması

Hangi Durumlarda Yemek Borusuna Stent Takılması Gerekir?

Yemek borusunun değişik nedenlerle daralması veya tıkanması veya dıştan bası sonucunda hasta yutamaz hale geliyor ise  esas neden ameliyatla ortadan kaldırılamıyor ise kendiliğinden genişleyen stentler takarak hastanın yutması yeniden sağlanabilir.

  1. Yemek borusu kanserleri
  2.  Mediastende kitleler ve bası yapan lenf nodları
  3. Akciğer kanserleri
yemek borusuna stent takılması

Yemek Borusuna Stent Nasıl Takılır?

endoskopi ile dar Segment ne kadar gelinir.  darlan içerisinden ince bir Kılavuz tel geçirilerek midye kadar ulaşılır.  kılavuzun mide içerisinde olduğundan emin olmak için darlığın proksimaline Balon kateter ile oklüzyon yapılarak kontrast madde enjekte edilir kontas maddenin mideye geçtiği ve mide pillerini gösterdiği anlaşıldığında kılavuzun doğru yerde olduğu tespit edilmiş olur. aynı görüntüleme esnasında dar segmentin uzunluğu hakkında da  fikir sahibi olunmalı ve buna göre takılacak stentin uzunluğu  hesaplanmalıdır. Stentin uzunluğu dar segmentin uzunluğundan ne çok uzun ne de kısa olmamalıdır. Darlığın proksimali ve distalinde yaklaşık 2 santimetre kadar fazla bir segmenti de içine alacak şekilde  stent açılır.

 Kılavuz tel özefagus stentini kaydı kaydırarak taşıyabilmek için yeterince güçlü değil ise ince bir plastik kateter aracılığıyla başka  güçlü bir Kılavuz tel ile değiştirilir. daha sonra Kılavuz Tel üzerinden Özofagus stenti kapalı vaziyette darlığın içerisinden geçirilir ve skopi altında calı bir şekilde görülerek açılır.  Kılavuz tel ve stentin taşıyıcısı stent açıldıktan sonra çıkartılır. burada ve youtube kanalımızda özofagus stent taktığımız vakaların videolarını bulabileceksiniz.  

Yemek Borusuna Stent Takılamayacağı Durumlar

Bazı durumlarda yemek borusuna stent takılması faydadan çok zarar getirebilir. 

  1. İşlemi kaldıramayacak kadar genel durumu bozuk olan hastalarda, 
  2. Teknik olarak Kılavuz telin darlıktan geçerek mide içerisine geçtiğinin gösterilemediği durumlarda , 
  3. Yutma zorluğunun tanısı anında sadece yemek borusunda değil orofarinkste de sebebi bulunduğu durumlarda
Scroll to Top